Info Panel
You are here:   Home  /  Uncategorized  /  Power of Peace
  • Power of Peace
  • Power of Peace
  • Power of Peace

Power of Peace

Group Show

1st March 2007  to 15 March 2007

Curated by Kalpana Shah

Venue: Tao Art Gallery

Participating Artist:

Akbar Padamsee, Akhilesh, Amitava Das, Anwar, Arpana Caur, Chandra Bhattacharjee, Gogi Saroj Pal, Harsha Vardhana, Heeral Trivedi, Jagdish Chander, Jayasri Burman, Lalitha Lajmi, M F Husain, Madhvi Parekh, Manish Pushkale, Manu Parekh, Mona Rai, Paresh Maity, Payal Khandwala, Prabhakar Kolte, Ravi Mandlik, Rini Dhumal, S.H. Raza, Satish Gujral, Shuvaprasanna, Smriti Dixit, Subhash Awchat, Suhas Bahulkar, Sujata Bajaj, Suman Roy, Uday Dhar, Venkatesh Pate, Vijay Shinde and Yusuf

 

 

  2007  /  Uncategorized  /  Last Updated September 12, 2012 by Over the Years  /  Tags: